Medlemmer

Skriv ut

  Navn Kontaktperson Adresse
Lo i Follo LO i Follo v/Per Ole Melgård

Gamleveien 37, 1406 Ski
T: 482 11 621
T: 92201684

lofollo@online.no

Ski Arbeidelag Ski Arbeiderlag v/Turid Johansen Idrettsveien 13c, 1400 Ski
Ski Arbeidelag Ski Arbeiderparti v/leder Ski

Postboks 391, 1401 Ski
Kirkeveien 3, 1400 Ski
T: 64 87 63 08
F: 64 87 63 08
post@skiap.no

Fagforbundet Ski
avd. 254 av Fagforbundet
v/Gunn Korsbøen Postboks 10 1402 Ski
T: 958 78 698
gunn.korsboen@ski.kommune.no
Ski Bridgeklubb Dag Amund Lie Vestliveien 1 C
1415 Oppegård
E-post: dag.lie@c2i.net
Ski Skytterlag Ivar Liseter Postboks 120, 1401 Ski
T: 908 66 697
ski@skytterlag.no
Norsk Caravan Club avd. Follo v/Torsten Hellner Balders vei 13,
1540 Vestby
T: 906 45 695
avd131@norskcaravanclub.no