Styret i Folkets Hus - Ski

Skriv ut

Verv   Navn   Epost  
LederRune Sletner   Rune Sletner  

rune.sl@online.no

Ski Arbeiderparti
Nestleder   Per Arild Kvist  

post@kvistimport.no

Ski Bridgeklubb
Kasserer   Turid Johansen   tjohansen084@live.no Ski Arbeiderparti
Sekretær   Annar Bakken   annar.bakken@handelogkontor.no LO Follo
Styremedlem   Anita Lorentzen  

anita.lorentzen@ski.kommune.no

Ski Arbeiderparti

Styremedlem   Gro Sørlie   grosoerl@gmail.com NBCC avd. Follo
Varamedlem   Anders Dalen   andersdalen48@gmail.com Ski Arbeiderlag
Varamedlem   Ragnhild Hyggen  

ragn.hygg@gmail.com

NBCC avd. Follo