Kontakt oss

Besøksadresse: 

Folkets Hus Ski
Gamleveien 37, 1406 Ski

Postadresse: 

Folkets Hus Ski SA
Postboks 489, 1401 Ski 

Bestille lokale:

Epost: booking@folketshus-ski.no
TLF/SMS:  916 07 072 

Andre henvendelser til Folkets Hus i Ski:

Daglig leder: dagligleder@folketshus-ski.no
Regnskap:    regnskap@folketshus-ski.no

Bankforbindelse: Sparebank 1 Oslo og Akershus, kontonr. 9001. 17. 98488
Organisasjonsnr.: 971 254 963 SA

Du kan også kontakt oss ved å fylle ut kontakskjemaet:

Kontaktskjema