Utleieregler

Skriv ut

REGLEMENT FOR UTLEIE

Folkets Hus Forening er en upolitisk forening tilsluttet Folkets Hus Landsforbund og har til formål:
Å arbeide for at Folkets Hus er i best mulig stand og at det skal være et samlingssted for kulturell virksomhet av ulike slag.

img 0759 300

 • Leie av sal A inkluderer også leie av kafeen og scenen
 • Leietakere mottar giro for avtalt leiehonorar. Honoraret forfaller en uke etter avsluttet utleie. Det vil bli fakturert særskilt for ev. skader, knust dekketøy, ekstraordinært renhold eller lignende. Se nedenfor.
 • Utleietiden er som følger:
 • Dagtid fra kl. 08.00 - 17.00
 • Kveldstid fra kl. 17.00 - 24.00
 • Kveldstid fredag og lørdag fra kl. 18.00 - 01.00.
 • Tilgang til lokalene i helgene (fredag og lørdag) avtales i hvert enkelt leietilfelle mellom utleiers representant og leietager.
 • Lokalene skal være tømt senest kl. 01.30. Gjelder ikke arrangementsansvarlige dersom denne ikke er ferdig til denne tid.
 • Det er IKKE tillatt å selge alkoholholdige drikker i huset.
 • Leietakeren (i Lov om vern mot tobakksskader benevnt som ”den som disponerer lokalene”) administrerer selv røykelovens bestemmelser innefor de leide arealer.
 • Det er ikke tillatt å røyke i eiendommens fellesarealer; korridorer, trapperom og toaletter.
 • Eventuelle skader på hus og inventar skal erstattes av leietaker. Leietaker kvitterer for slikt ansvar ved utlevering av kopi av dette reglement og notatet "Til våre leietaker". Se også over.
 • Ved avbestilling av lokalene tidligere enn fire -4- uker før utleiedagen betales ikke leie. Ved senere avbestilling enn fire -4- uker betales halv pris. Ved avbestilling en -1- uke før avtalt arrangement, betales full leie.