top of page

ORGANISASJONSMESSIG BAKGRUNN

Folkets Hus er en organisasjon som har vokst fram sammen med og som en del av den faglige og politiske arbeiderbevegelse. Den skiller seg fra tilsvarende organisasjoner med sin ideologiske og historiske bakgrunn.

Det begynte for over 100 år siden. Arbeiderne organiserte seg. De måtte ha steder å holde sine møter. Ingen ville stille sine lokaler til disposisjon for disse ” farlige opprørerne”. Arbeiderforeningene begynte å bygge egne forsamlingshus – Folkets Hus.

Verken medlemmene eller foreningene hadde penger. Deres kapital var mange hender, vilje og disiplin. Etter hvert ble husene reist og ble mange steder selve utgangspunktet for bevegelsen. 

Arbeiderens Faglige Landsorganisasjon opprettet i 1910 Folkets Hus Fond ved at en del av kontingenten ble satt inn i fondet. Hensikten var å yte lån til lokale Folkets Hus der det var nødvendig. Det sammen med stor innsats fra foreningene, bidro sterkt til reising av flere hus og til at husene klarte seg gjennom skiftende tider. 

I dag er Folkets Hus er viktig ledd i møte- og kulturvirksomheten som drives i mange av våre små og store lokalsamfunn. Folkets Hus er mange steder sentrum for det lokale kulturarbeid. Den betydelige innsats av økonomiske midler fra arbeiderbevegelsen har ikke bare kommer selve bevegelsen til gode, men alt kultur- og foreningsliv i form av møtelokaler til rimelige priser.

Folkets Hus Landsforbund ble stiftet i 1947 og har som formål å være fellesorgan for organisasjoner og foreninger som eier forsamlingslokaler eller som arbeider med å skaffe slike.

Landsforbundet administrerer også et dokumentasjons – og utsmykningsfond som forbundsstyret kan bevilge fra til medlemsorganisasjonene.

Det er fastsatt særskilte vedtekter for fondet.

De tilsluttede organisasjonene forvalter eiendommer til betydelige verdier.

bottom of page