top of page

FOLKETS HUS FOR ALLE

Det er ikke meningen at Folkets hus kun skal være forbeholdt de tradisjonelle brukerne innen arbeiderbevegelsen. Det er viktig at alle skal føle seg velkommen i husene våre. Husene må derfor tilrettelegge for bruk av så vel barn som voksne. Det er et mål at alle skal kunne si at de har hatt positive erfaringer fra sitt møte med Folkets Hus.

I dagens åpne informasjonssamfunn, der impulsene fra utenverdenen kommer i stadig større og raskere omfang, er det viktig at der organiserte barne- og ungdomsarbeidet gis tilstrekkelig ressurser for sin virksomhet. Dette arbeidet er i vår tid av vesentlig betydning for å demme opp mot nedbrytende krefter i samfunnet. Folkets Hus Landsforbund har inngått samarbeidsavtale med Framfylkingen med utgangspunkt i at ” Folk treng hus og hus treng folk.” Det er viktig at alle husene etterlever dette samarbeidet.

I Folkets Hus skal det være plass for all sunn aktivitet. I årene som kommer vil antallet eldre stige. Mennesker som har gått ut av yrkeslivet, har som andre krav på et meningsfylt og aktivt sosialt liv. Folkets Hus må være seg bevisst på å legge til rette for at husene også er hensiktsmessige for aktiviteter for eldre. Samarbeid med AOF–avdelinger og avdelinger av Norsk Pensjonistforbund kan gi husene aktiviteter til tider det ellers er lite i bruk.

Norge er blitt er flerkulturelt samfunn og det er viktig at Folkets Hus har god kontakt med de forskjellige innvandrerorganisasjonene. Det er mye aktiviteter blant mange av innvandrerorganisasjonene. Viktig i denne sammenhengen er at alle Folkets Hus erklærer seg som rasismefri sone. 

Folkets Hus vil at:

  • husene skal være åpne for og tilpasset alle generasjoners aktivitetsbehov.

  • Folkets Hus samarbeider med de ulike generasjoners organisasjoner slik at alle kan føle seg velkommen i Folkets Hus.

  • Alle Folkets Hus skal være rasismefri sone.

bottom of page