top of page
img_0802_300.jpg

HVEM ER VI?

Folkets Hus lokalt er organisasjoner som er juridiske og økonomiske selvstendige enheter. De ledes av et styre valgt på årsmøtet blant eierne av huset.

Eierne av Folkets Hus rundt om i landet er organisasjoner lokalt. Mange steder er dette organisasjoner tilknyttet arbeiderbevegelsen, men så vel idrettslag, sanitetslag, kvinne- og familieforbundet lokalt, kommuner og andre kan være eiere av Folkets Hus. 

Mange av medlemshus i Folkets Hus Landsforbund bruker Samfunnshus i navnet. Kravet for tilhørighet i Folkets Hus Landsforbund er at en av arbeiderbevegelsens organisasjoner er med som eier av huset.   

Folkets Hus Landsforbund som har kontor i Oslo ledes av et Forbundsstyre på sju medlemmer. Fire av disse medlemmene oppnevnes av Landsorganisasjonen. Dette fordi LO er den største eieren av Folkets Hus Landsforbund. Tre av styremedlemmene velges på Landsmøtet som avholdes hvert fjerde år. Folkets Hus Landsforbund skal ha Landsmøtet høsten 2009. 

Sekretariatet har oppnevnt følgende som LO’s representanter i FHL-styret:

1. Kristin Sæther, LO (styreleder)
2. Per Østvold, FF
3. Knut Ringstad, FF
4. Arnstein Aasestrand, FLT

 

Vararepresentanter:

1. Odd Helge Reppe, EL & IT ForbundetKnut 
2. Siv Schau, LO
3. Bjørn Tore Kyllo, NNN

 

Landsmøtet valgte følgende representanter fra medlemsorganisasjonene i styret:

1. Hilde Fismen, FH Askøy
2. Arnt Alsli, FH Kristiansund
3. Harald Thomas Endresen, FH Sandvika

 

Vararepresentanter:

1. Liv Krossøy, FH Sandefjord (fast møtende)
2. Svein Rønningsveen, FH Hunndalen
3. Aud Ljunggren, FH Narvik

 

Dagligleder/forbundssekretær:

Morten Berntsen

Adresse: Youngs gate 11, 0181 OSLO

Telefon: 23 06 17 00

Mobil: 900 56 707
Faks: 23 06 20 55

e-post: morten.berntsen@lo.no

bottom of page