top of page

UTLEIE-
PRISER

Mandag – Torsdag – kr. 2200,- pr. dagtid eller kveld – hel dag 2900,-

Fredag – kr.4900,- pr.dag

Lørdag – kr. 5400,- pr. dag

Søndag – kr. 3200,-

Nyttårsaften – kr. 7000,-

           

Depositum – kr. 1500,-

Ved ekstra rydding – kr. 500,-

Ved leie av flere dager eller alternative tidspunkter, ta kontakt på tlf 916 07 072 for en avtale om pris. Telefonen er betjent mellom kl 9-17 på hverdager.

 

Leietakere må være fylt 25 år. 

Vasking av lokale er inkludert i leien.

AREAL

Det kan dekkes til inntil 100 personer i storsalen.

Areal: 121 m2  (11 x 11 meter)

UTLEIE-

REGLER

REGLEMENT FOR UTLEIE

Folkets Hus Forening er en upolitisk forening tilsluttet Folkets Hus Landsforbund og har til formål: Å arbeide for at Folkets Hus er i best mulig stand og at det skal være et samlingssted for kulturell virksomhet av ulike slag.

 

 • Leie av salen inkluderer også leie av kjøkken og scenen.

 • Aldersgrense 25 år.

 • Det er prosjektor og lerret, over scenen.

 • Leietakere mottar giro for avtalt leiehonorar. Honoraret forfaller en uke etter avsluttet utleie. 

 • Det vil bli fakturert særskilt for ev. skader, knust dekketøy, ekstraordinært renhold eller lignende. Se nedenfor.

 • Tilgang til lokalene avtales i hvert enkelt leietilfelle mellom utleiers representant og leietager.

 • Lokalene skal være tømt senest kl. 01.30. Gjelder ikke arrangementsansvarlige dersom denne ikke er ferdig til denne tid.

 • Leietager skal rydde bord og stoler på plass, samt tørke over bord i salen.

 • Service som er brukt må skyldes godt, før vask og ryddes på plass. 

 • Husk å slå av OPPVASKMASKINEN og tømme den for vann.

 • Det er IKKE tillatt å selge alkoholholdige drikker i huset.

 • Leietakeren (i Lov om vern mot tobakksskader benevnt som (”den som disponerer lokalene”) administrerer selv røykelovens bestemmelser innenfor de leide arealer.

 • Det er ikke tillatt å røyke i eiendommens fellesarealer; korridorer, trapperom og toaletter.

 • Vi ser helst at det ikke brukes konfetti i salen, med hensyn til de faste leietakerne, deriblandt barnehagen.

 • Eventuelle skader på hus og inventar skal erstattes av leietaker. Leietaker kvitterer for slikt ansvar ved å skrive ja på reglementet ved bestilling. Se også over.

 • Ved avbestilling av lokalene tidligere enn fire -4- uker før utleiedagen betales ikke leie. Ved senere avbestilling enn fire -4- uker betales halv pris. Ved avbestilling en -1- uke før avtalt arrangement, betales full leie.

bottom of page