top of page
IMG_3360.JPG

FOLKETS HUS SKI

Landet rundt har det fra 1870-åra og framover vært
bygd Folkets Hus i byer og bygder for å skaffe arbeider-bevegelsen egnede møtelokaler. Initiativ til byggingen ble ofte tatt av lokale fagforeninger og partilag. I Ski kan den nystiftede sosialdemokratiske arbeiderforening med urmaker Olsen i spissen eller jernbanefolkene ved Ski stasjon har stått bak initiativet til bygging av stedets forsamlingshus.

Daværende lensmann Colbjørnsen mente et slikt etablissement som Folkets Hus burde etableres ”passe langt” fra Ski stasjon. Byggingen ble igangsatt i 1917, og huset ble innviet 18. oktober året etter. Bygningen besto av en fløy på to etasjer ut mot Gamleveien. I første etasje var det kjøkken og et mindre møtelokale. I annen etasje var det to leiligheter, en for vaktmesteren og en til utleie. Den store festsalen ligger mot nord i en enetasjes fløy og var etter datidens forhold enorm og en sensasjon.

Fra lokalene i Folkets Hus drev et andelslag i perioden 1910-20 et trykkeri og de utga bl.a. arbeideravisen ”Follo”. En virksomhet som fikk et langt liv i huset, var kinoen. Fra starten i 1920-åra ble virksomheten besørget av et omreisende ”Kinoteater”. Etter hvert anskaffet Folkets Hus Forening eget kinomaskineri og driften ble helt fram til 1961 besørget av foreningens egne medlemmer og hjelpere. Under siste verdenskrig opphørte ordinær drift, men tyskerne hadde en forestilling i uka for soldatene som var forlagt i området.

Folkets Hus har også en historie som ”revyteater”. Arbeiderbevegelsens idrettslag ”Fremad” og Arbeidernes Ungdomslag var to flittige bidragsytere. Ski Idrettslag, Ski Damekor og Ski Mannskor førte også opp noen revyer her.

Gjennom åra har økonomien skrantet, og dette resulterte i at man bl.a. i 1930 åra solgte kinomaskinen og veggmaleriene som den svenske vaktmesteren Emil Janson hadde malt. Janson gav ikke opp, men malte nye bilder som fortsatt pryder veggene i huset.

Da ønske om vannklosett kom på slutten av 60-åra, ble det iverksatt ”Griselotteri” for å finansiere dette. I 1971 var denne planen realisert. Etter planer om påbygging, ombygging eller salg etter krigen ble det i begynnelsen av 70-åra bestemt å bygge på og ruste opp bygget til den form og funksjon det har i dag. Påbyggingen som var ferdig i 1977, gav ytterligere to festsaler i 1.etasje, kontorer i 2.etasje og tilfluktsrom og skytebane i kjelleren. Foreningen var nær ved å gå konkurs etter dette løftet.

Opp gjennom åra har eiendommen og huset vært vedlikeholdt og pusset opp ved betydelig dugnadsinnsats av foreningens medlemmer og økonomiske bidrag fra medlemslagene. Arbeidet og investeringene gjør at den 85 år gamle bygningen fortsatt er et attraktivt møtested, fest- og forsamlingslokale og har en viktig funksjon i kulturlivet i Ski.

tramgjengen_300.jpg
bottom of page