top of page

INTERN VIRKSOMHET

Det er arbeiderbevegelsen og organisasjoner som alene eller sammen med andre organisasjoner i nærmiljøet eier og driver Folkets Hus og Samfunnshus over det ganske land.

 

Det er store verdier som gjennom hundre år er skapt ved frivillig og gratis innsats av titusener. Vi har ansvaret for å ta vare på og å utvikle dette tilpasset vår tid og våre oppgaver. De forskjellige Folkets Hus varierer mye i både størrelse og driftsform. Alt fra store kongress – sentre til mindre by – Folkets Hus til Folkets Hus på landsbygda. De fleste husene styres av tillitsvalgte på fritiden. Mange av husene drives også på fritiden av de samme tillitsvalgte. Større hus har fast ansatte som tar seg av den daglige driften.

Samfunnet er i stadig forandring og er blitt mer komplisert enn før. Alle skal forholde seg til en mengde lover, regler, registre og rapporteringsplikter. Konkurransen er hardere og kravene til forsvarlig økonomiske drift strengere.

Eierorganisasjonene (lag og foreninger) må ta et mer aktivt ansvar for den økonomiske drift av Folkets Hus. Eierne må også ta ansvar for at husene hele tiden er utstyrt etter leietakernes behov og de må selv ta husene i bruk. Det etableres flere og flere LO – senter og det må legges til rette for at disse får utvikle seg i Folkets Hus.

Det vil bli lagt mer arbeid i å motivere bevegelsens egne representanter i kommunene og fylkeskommunene til å arbeide for at Folkets Hus får sin rettmessige del av offentlige aktiviteter og midler.

Som eier har Folkets Hus et arbeidsgiveransvar. Arbeidsgiveransvaret skal tas på alvor og det skal være ordnede lønns- og arbeidsvilkår.

Folkets Hus Landsforbund vil derfor bidra til at de tillitsvalgte og ansatte lettere kan løse sine oppgaver ved å sette i verk skoleringstiltak utenom de faste seminarene. Flere skoleringstiltak med færre deltakere vil også være et virkemiddel i rekruttering av yngre tillitsvalgte.

Landsforbundet vil arbeide for:

  • å sette i verk skoleringstiltak på aktuelle lover og regler (eks. aksjelov, regnskapslov, skattelov, registrerings- og rapporteringsplikter)

  • å drive opplæring i markedsføring, service, samarbeid og lederopplæring

  • kontakt og samarbeid med andre organisasjoner og offentlige myndigheter

  • vedlikeholdsrutiner, finansiering, offentlige tilskuddsordninger og andre aktuelle tema

  • at LO – senterne legges til Folkets Hus der det er mulig

bottom of page